closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69

belijdenis der fijtelykheeden te beweegen dan welke door trap

te quijt onwillig bleef schoon het agterhaalde hem vertoond

wierd iets hoegenaamd te antwoorden, wordende als nu de ver„

klaringen alle nader gerecolleerd en meest b'eedigt gelijk on„

„der de Bijlagen te Zien is excepto die van Legnota Toma„

„souw welke mits ziekte niet heeft konnen werden herhoord

of gerecolleert, dog de verklaring ten behoeve van Fjedder

verleent poinct voor poinct opentlijk een iegelijk voorgehou„

„den zijnde declareerde kapit: keffing Baoekan en Iman Gisser

wiltoea: ronduit dat zij op alles wat Tedder zelfs heeft af„

„gevraagt beschreeven en voorgedragen gehad maar Ia gant„

„woord hadden, om hen in geen moeijelykheeden als die van

Guaus met denzelven in te wekkelen, vermits zij van in„

„tentie waren bij aankomst der Amboise Hongij vloot de zaken

in ’t kelder dagligt voor te stellen gelijk zij zulks ook in ’t

particulier aan den Commissiant schietekatte en den sergi„

„ant specht hadden te kennen gegeeven, het welk deese ook

voor Gecommitteerde Leeden hebben g’affirmeerd, om welke

reedenen de commissianten dan ook wijgerden en onnodig

agtende dat die verklaring door fedder zelfs ontworpen geve„

colleert soude worden, hoewel Fedder zulks expres versogt, ge„

„lijk omstandig kan worden gezien bij de gehouden en onder de

Rijlagen deeses te vinde Notul van heeden konnende uital„

„le de hier vooren gewaagde stukken, zo verklaringen, Notulen

als Brieven &=a in ’t kort worden afgeleid dat fedder het

Bandas Ministerie alle zints misleid en getragt heeft met

behulp van ’s Comp:s Geswoore vijanden schelmen en moordenaars

de voormelde geweesen Gissers orangkaij Mauba /: of /. Kobiaij

en Iman Sarassa en derselver aanhang hem een ongelimit„

„teerde