closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ongelemitteerde magt te keffing en daar omstreeks aan te mati„

„gen, de Cerammers van de verschuldigde gehoorsaamheid der

Ambonse Regiering af te trekken, en dezelve te dwingen met seclu„

„sie van de vaart na derwaards op Banda alleen ten handel

te moeten varen, en voorts ten koste van de E Comp:s en levens

gevaar hunner dienaren zijn voordeel te zoeken, ten dien

einde van de geruwelijkste stukken geen Concrentie werk ge„

„maakt hebbende.

De Hongij Commissianten dan met deese Commissie dus ver„

„re ten teande gekomen zijnde, deeden voorts ook recherche na de

daders der Moord aan den soldaat Corbus gepleegt, zo meede na

de geene die zijn dood Lighaam mishandelt mogten hebben,

welke laatste niet konde ontdekt worden dog de moordenaar

gent kaborie van Guaus door drie zijner meede dorpelingen

in name Ismael, Anakoda en wakkaniboe aangeweesen zijn

„de, en bij ondervraging het fect beleeden hebbende, is hem daar

van een Confessie afgenomen meede onder de Bijlagen deses te vinden:

Hebbende de opgemelde Commissianten ook een verklaring

afgenomen van Fjedder den te Banda thuijs hovende ser„

„geant Christophespecht en Chirurgijn Gerrit Bantjes wegens

een verhaal dat deselve kwamen te doen van Iman Sarassa

hoe denzelven in hun presentie zig hadde bevoemd in persoon

agt en sestig Menschen vermoord te hebben.

omtrent twee uuren namiddag alle de Commissianten na

Boord willende vertrecken, wierd er door de vlotelingen in de

benting van Iman Sarassa uijt de grond gegraven en te voorschijn

gebragt ben ’s Comp:s Metale stukje van 1. lb het welk dan ook na

de Corcorre Bonda gebragt en den wel Edele Gestr: Heer Admiraal

vertoond wierd doende, tevens Rapport van de afgeloopen verrig„

„tengen, wordende toen het middag maal gehouden.

kortende

N