closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

kwam en den wel Edelen Gestrenge Heer Admiraal op ’t humbelst

hommagie bewijsende, doende tevens de plegtigste belofte van de

Ecomp:s en zin Edele steeds getrouw te zullen zijn en blijven, in„

„tusschen om half neegen uuren voor die negorij gekomen zijnde

lieten de vaartuijgen na gedane zun van de Cortorre Bonoa de

dreggen toegaan op drie en een half vadem schoone Grond Za„

gen het strand g’illumineerd en ging den orangkaij van

oerong met zijn geselschap op bekomen afscheid na Land.

Donderdag den 25: November, Deesen ogtend aan boord komende den gemelde te„

„rams Bode den soldaat Pieter Hitavisa welke op ordre van den

wel Edele Gestr: Heer Admiraal eenige maanden na malkande„

„ren te Geram over en weeder gereist is, om informatie te neemen

deed aan zijn Edele Berigt dat hij gints en herwaards had ver„

nomen dat er veele Jonken na Boetontof Balij waren uitgerust te weeten

Een

Door Jman Sarassa voor bijgene Reekening

Fedder met Jman Savasa te samen.

Een„

Kapitain keffing

Baoekan.

Een

„den Orangkaij van

Guamoer

Twee

„die van Goelij Goelij

Twee

derong

Een

Gomelang

Een

Een

Arang

Davang

Een

Kellebon

Een

Een en

Kellimoerij

Een

Ceijlor meede

alle beladen met sacoe, Poetoemboes, Loeris en houtwerken, dog

niet hebbende kunnen ontdecken dat er Egte specerijen mede ver„

„voerd soude zijn maar wel mannetjes Noten en wilde foelij„

voor de middag kwam den orangkaij van oerong weeder aan„

boord, meede brengende den Jongst van Batavia te ruggekomen

in