close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0263

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

kwam en den wel Edelen Gestrenge Heer Admiraal op ’t humbelst

hommagie bewijsende, doende tevens de plegtigste belofte van de

Ecomp:s en zin Edele steeds getrouw te zullen zijn en blijven, in„

„tusschen om half neegen uuren voor die negorij gekomen zijnde

lieten de vaartuijgen na gedane zun van de Cortorre Bonoa de

dreggen toegaan op drie en een half vadem schoone Grond Za„

gen het strand g’illumineerd en ging den orangkaij van

oerong met zijn geselschap op bekomen afscheid na Land.

Donderdag den 25: November, Deesen ogtend aan boord komende den gemelde te„

„rams Bode den soldaat Pieter Hitavisa welke op ordre van den

wel Edele Gestr: Heer Admiraal eenige maanden na malkande„

„ren te Geram over en weeder gereist is, om informatie te neemen

deed aan zijn Edele Berigt dat hij gints en herwaards had ver„

nomen dat er veele Jonken na Boetontof Balij waren uitgerust te weeten

Een

Door Jman Sarassa voor bijgene Reekening

Fedder met Jman Savasa te samen.

Een„

Kapitain keffing

Baoekan.

Een

„den Orangkaij van

Guamoer

Twee

„die van Goelij Goelij

Twee

derong

Een

Gomelang

Een

Een

Arang

Davang

Een

Kellebon

Een

Een en

Kellimoerij

Een

Ceijlor meede

alle beladen met sacoe, Poetoemboes, Loeris en houtwerken, dog

niet hebbende kunnen ontdecken dat er Egte specerijen mede ver„

„voerd soude zijn maar wel mannetjes Noten en wilde foelij„

voor de middag kwam den orangkaij van oerong weeder aan„

boord, meede brengende den Jongst van Batavia te ruggekomen

in