closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag den

89

Hoogst desselfs tot hier gevorderde reise, voorts door den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal na de gesteldheid zijner Negorij en onderhoo„

„rige gevraagd zijnde berigten hij dat alles in goede vreede en eendragt

was, versoekende zijn Edele, hem Een Pas na Banda geliefde te

verleenen om aldaar eenige zijner Lands producten te verkopen,

die hem g’accordeert en ten eerste afgelangd wierd, onder recom„

„mandatie de vaart op dat Gouvernement leevendig te houden

waar na hij zijn afscheid versogt en verkreegen hebbende van

boord en voorts na zijn negorij vertrok.

Den Radja van Tobo die nog in de vloot was, weeder aan boord

gekomen zijnde en zijn versogt afscheid erlangd hebbende ver„

„trok op de hoogte van Toeloetij mede na zijn Negorij Terwijl de

vloot den nagt door schepte dog mits de sterke stroom die om de

oost liep wijnig vorderde.

30: November Des smorgens om agt uuren kwam per Jonk

in de vloot te rug en aan boord den orangkaij van Haija gen:t

Sariauw die met verloff voor uit na zijn Negorij was geschept

den Edelen Heer Admiraal op het eerbiedigste Complimentee„

rende met zijn Edele aannadering omtrent zyn Negorij, wel„

„ke men in de voormiddag passeerde. Den Edelen Heer Admiraal

over het een en ander zyjn Negorij betreffende hem onderhouden

hebbende met de nadruckelijkste recommandatie tot een be„

„stendige Trouw gaf hem op zijn versoek, zo meede den Radja

van Hatoemetting die tot hier toe in de vloot was gebleeven om

Elff uuren verloffom na hun negorijen te rug te keeren.

Namiddag om twee uuren wierd den Edelen Heer Admiraal Rap„

„port gedaan dat den te waroe ingeloste oud burger zer geant

Fredrik ver Elst op de orembaij asseloeloe aan koortsen de Diar„

„tee overleeden was.

om