closeTerug naar inventaris

Transcriptie

99

gezelschap geregipieert voorts onder ’t salut van drie Chargies g’

„entremeleert en gevolgd van nog negentien schooten, g’escorteert

van zyn Edele Lijfwagt opgevoerd door den vaandrig Borg„

„quits tusschen de besetting die hier in de wapens gerengeert

stonden onder fraij met Clappus bladen behangen praalbooger

door begelijd na 's opperhoofds woning, alwaar zyn Edele ander„

„maal teeder gesalueerd zijnde door ’t Hoofd Blondeel op een o„

verdekte zilver schenkpiering wierden aangebooden de sleutels

van ’t Fortres Zelandia, welke zijn Edele Gestrengen even aan„

geraakt hebbende den zelve onder eene serieuse dog viendelijke

recommandatie liet behouden.

wordende nog deesen voormiddag op ordre van welm: Edelen

Heer Admiraal het Prothocol, de wapenen Ammunitie en Ar„

„thillerij Goederen gevisiteert, terwijl zijn Edele Gestr: nog zeer

swak zijnde zig wat afzonderde, dog.

Op de middag weeder een wijnig verligting bekomen hebbende

het geselschap aan tafel met zijn Edele bij zijn verEerde en

namiddags met het hoofd Blondeel discoureerde over zaken

dit Comptoir betreffende.

Dingsdag den 7: d=o Deed den wel Edele Gestr Heer Admiraal, weeder een

wijnig bij kragten gekomen zijnde, een wandeling, bezegtigde

de weegen in de Negorijen Haroeko en Sameth de kerk, 'sComp:s

Gebouwen en de Iate Bomen, vindende alles zeer Zindelijk en

proper ook de Jatij bomen tamelijk fleurig, nogtans door de veele

krom net schretende takken geen voor name houtwerken beloo„

vende, voorts ’sComp:s woning. voor ’t opperhoofd op veele plaatsen

met witte mieren g’infecteert, waarom wel gem: Edelen Heer„

Admiraal het Hoofd Blondeel recommandeerde alles wat den

aanwas en oppassing der Jatij Boomen voordeelig konde weesen

in