closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gevordert zijnde wierd de standaart van een orembaij die onder

de wal de vloot te gemoed schepte gesalueert met 15: bas schooten en

eeven zo van de redout Leijden, wordende te gelijk van de

Corre Corre Bonoa met 7: schooten bedankt komende na

malkanderen aanboord het Hilas Hoofd den koopman Bac„

thazar Smissaert en den sergeant Posthouder van Hi„

„toelamma scheffer welke laatste na het doen van Rapport dat

op zijn Post alles wel was onder en goede recommandatie zijn af„

scheid kreegen weeder derwaards vertrok; Terwijl het Hoofd mis„

„saert den wel Edele Gestr: Heer Admiraal op ’t beleeftst ge„

complimenteert hebbende, zijn Edele Gestr:t voorts berigte dat

mits de over Proe ontfange tijding dat er zig een Papoese Hoof

„vloot aan de hoek van hal zoude onthouden hij zig in per„

„soon der waards begeeven, dog dezelve tot Cambelle op gezogt en

niet gevonden had, waarom weeder na zijn Comptoir gekeert

en aldaar heeden in den vroegen morgen g’arriveerd was, houden

„de verder onder het nuttigen van Een glaasje morgen wijn, nog

een kort dis cours met zijn Edele Gestr: en vertrok daar na op

bekomen vanloff weder na desselfs comptoir om welm: zijn

wel Edele Gestrte recipieeren.

Het Fortres Amsterdam genadert zijnde wierd van daar de stan„

„daart gesalueerd met 17: schooten, die van de Admiraals Cor

Corre met wegen wierden beantwoord terwijl kort daar naaf

om agt uuren de vloot de Rheede bereikt hebbende men op ’t

ordinaire zein de dreggen liet toegaan op 8. v=m water, wor„

dende van ’t Fortres Amsterdam andermaal met 15: Schooten

gesaliceerd, gaande voorts daar op den wel Edele Gestr Heer Ad„

miraal van de Groote torre Corre in de kleine orembaij over„

„gestapt zijnde na Land en weerd van dezelve het Salut van 12

Schoolen