closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina

dan ook den Lieutenant Berner met zyn divisie ter stond door

zijn wel Edele Gestr: wierd afgedepecheert met Last de reise met

alle spoed voort te zetten, en dat Roofgespuis aldaar vindende

dezelve te attacqueeren en des mogelijk te overmeesteren of

in de grond te booven.

Doende ook den Edelen Heer Admicaal heeden een wandeling

en bezigtigde de Jatij Boomen die zijn wel Edele Gestr: Zeer

weeldrig van blad en ingroei vond nogtans niet van de vereischte

hoedanigheid dat men daar van in der tijd swaare houtwerken

zoude mogen verwagten, recommandeerende zijn Edele egter

het Hoofd smissaart deselve na vermogen gade te slaan en daar

aan alle mogelijke zorge te besteeden ten einde zo veel doen„

lijk het gewenschte einde te erlangen.

wordende Heeden den wel Edele Gestr: Heer Admiraal toe„

gebragt Een Brief door het Laricques Hoofd van Hamel ge„

schreeven en gerigt aan den opperkoopman en secunde de

Heer Johan Adam Schilling ged:t 8:e deeser in houden„

„de de erlangde tijding dat 'er te Combello een Papoese Roofvloot

g'ankert rag uitmakende omtrent 30: Zeilen en welke voor„

sorge hij Hoofd teegen derselver aanvallen onder zijn distriet

had gebruikt breeder hier onder te zien.

Aan den E: Erntfesten Heer

Johan Adam Schilling

Opperkoopman en secunde deeser Provintie

E: Erntfeste Heer

Zo even arriveert alhier een van Loehoe komende

orangtoea: van Asseloeloe met berigt, dat de Iagers aldaar

gisteren