closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag den 19e d=o weederom tijding aangebragt dat de Papoese Rovers ten der de„

„maal op de negorijen van Bonoa waren aanvallen waar op den

wel Edele Gestr: Heer Admiraal de noodige ordres stelde, ingevolge

van welke op„

Maandag den 20:' na het doen van Een schoot van d’ Admiraals Corcorre de vlag

van de Pop wierd neergehaald, aan de Regenten van Bonoa verstrekt

Twee Draybassen en twintig snaphanen neevens kruijt Looo„

en scherp, voorts de Pantjallings De Beschermer en de Vic„

„toria veis vaardig gemaakt, zo meede de groote Hongij schuijt

gemonteert met 6:' draijbassen welkers gezaghebbers teevens

ordre kreegen om met de onder Mahipa thuis horende Cruijs

orembaijen en groote Cor Corre te vertrekken en vervolgens aan

de Noordkant van Ceram te kruijssen gelijk dezelve dan ook

daar na vertrocken zijn.

Dingsdag den 21: d=o Liet den wel Edele Gestr: Heer Admiraal de Hongij van

„gadering tegens morgen aanseggen gelijk op.

Woensdag den 22:e d=o ook Hongij vergadering gehouden is, waar in zodanige

zaken verhandelt zijn als de daar van gehoude en onder

de Bijlagen te vindene Notul aantoond.

Donderdag den 23:' d=o Ians de christen Dogter van Nolloth Leonora

Tomasouw weeder een wijnig hersteld zijnde, wierd op haar te

keffing verleende verklaring de dato 21: November J: L: mitst

overleiden van den Jman Sarassa eenlijk in fagie van den

Bandas burger Jacobus Gerardus Diederik Fedder

gerecolleert, waar meede de Hongij Zaken afgelopen zijnde deese gesloo„

„ten word door /:was geteekent.:/. E: Mazel Hongij secret:s

Accordeert

Douvehelke

o

2