closeTerug naar inventaris

Transcriptie

113

Vrijdag den 29: October Ao 1784:

Des Voormiddags te Neegen uuren

Hongij vergadering gehouden te

Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria

Present

Den wel Edele Gestrenge Heer

Bernardus Van Pieuren

Admiraal en veld overste mitsgaders Sou„

„verneur en Directeur dezer Provintie

Den p:l onderkoopman en secret:s van Po„

litie mitsg=s fiscaal der Hongij

wijnand Johannes de Bourghelles

Den opperchirurgijn van ’t Casteel

Christiaan Hoffmann

Johan Michier Berner

Luijtenant Militair

= der Arthillerij.

Thomas Magnus Streck.

Theunis Maartensz: Kulk

Equipagie opzigter

Johan Sigbrand Borgquits

vaandrig Militair

Johan Iurgen Heinsen

_=o

_=o

Pieter Fockens

_=

_=o

Nevens alle de Radjas, Pattijs, en orangkaijen van on„

„der dit Hoofd Casteel, de cubt Hitoe, en Eijlan„

„den Honimoa oma en Nussalaut, die van

Laricque en Manipa mitsg:s eenige van te„

rams Zuid Cust:

Na dat op gisteren ter ordre van den Ed: Heer Admiraal

volgens het daar van gedane mondelings Rapport reets door

den Hongij Fiscaal De Bourghelles en de Leeden Hoffmann

en kulk g'assisteerd door den secret:s Mazel de eerste mons„

„tering