closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Hongij te zullen amplieeren om vervolgens gedrukt en aan ieder

hunner te worden verstrekt.

Laatstelijk wierden door den Edele Heer Admiraal tot het bijwoonen

der tweede Monsteriny door den Hongij fiscaal De Bourghelles,

benoemd de Leeden Heins en Fockens en tot de derde Monstering de

Leeden Hoffurann en Streck: /:onderstond:/ Aldus Gedaan dato

en plaatse voorsz: /:was geteekent /. B: V: Pleuren; W: J: De Bour„

„ghelles, C: Hoffmaun, J: M: Berner, P M: Streck, P: M:

Kulk, J: S: Borgquits, J: J: Heins en P: Fockens;

Zaturdag den 4: December A=o 1784:

Hongij vergadering gehouden ten

Comptoire Saparoua aan ’t For„

„tres Duursteede

present

Den wel Edele Gestrenge Heer

Bernardus Van Pieuren.

Aimiraal en veld= overste, mitsg:s Gouverneur

en Directeur deeser Provintie Amboina

Den P:l koopman en Hoofd deeser Districts

Willem Beth Isz:

onderkoopman en secretaris van Po„

„litie mitsg:s Fiscaal der vloot

Wijnand Johannes De Bourghellen„

Den opperchirurgijn van ’t Casteel

Christiaan Hoffmann,

Luitenant Militair

Johan Michiel Berner,

_=o van de Arthillerij

Thomas Magnus Streck,

Equipagie opzigter

Theunis Maartensz: Kulk,

vaandrig Militair

Johan Sigbrant Borgquits,

Johan Jurgen Heins, en

Pieter Fockens,

Nevens