closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

vergadert geld tot het inkopen van een Corcorre die niet te voor„

„schijn was gekomen, het leenen van contanten, het kostende van

een verkogte orembaij ontfangst van ’t geld der geleeverde kalk,

huur geld van Een orembaij, als het bedragen van eenige geleeverde

Nagulen; op welke pretentie gemelde oud Pattij gehoord en hem de„

zelve post voor post voor gehouden wierd; kwam denzelven die

pretentie gedeeltelijk te avoueeren dog veele Posten zeer duidelijk

en gegrond te debatteeren, gelijk ook door den Radja van Noltot be„

twist wierd dat hij of zijn Negorijs volk voor twee maal de orem„

„baij van Rouw geleend te hebben rd:s 50:—. aan Matakelamoeal

zoude hebben betaald, vermits de Negorij Rouw eeven zo, twee ma„

len zijn Negorijs orembaij hadde geleenden zij daar mede veree„

„verd waren

Dog de Regenten van Poorto, Sirri Sorrij en ouw avoneerden Conform

gemelde Reekening de orembaij van Piouw ieder eens voor dersel„

„ver Negorij geleend te hebben, en wierd goed gevonden hen ook in

de voldoening van ieder 25: rd:s ten behoeve der Negorij Rouw

te verwysen

Terwijl na ’t aflopen der de batten tusschen de oudstens en meerm:

oud Pattij van Tiouw, die al vrij hevig waren, den Raad dezelve

wel overwogen hebbende Johannes Mattahelamoal Condem„

„neerd in de betaling van vier Hondert rd=s aan de negorij Pouw, met

welke decisie Partijen hen Zeer vergenoegd hielden

Den Edelen Heer Admiraal nevens den Raad uit de voormelde

Reekening duidelijk gebleeken zynde dat aan de ordre bij am„

„pliatie van A=o 1775: op de Jnstructie der Jnlandse hoofden om

met uult=o December publicque Reekening van de Negorijs Jnkoms„

„ten en uitgaven te doen, niet word g’obedieerd, wierd goedgevonden teegen

de overtreeders een boete te stellen van Tien rd:s ten behoeve van de

Reek: der gerundsoeneerde Amboineesen

Eijndelijk