closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123

Bourghelles, C: Hoffmann J: M: Berner, I: M:

streck, P: M: Kulk, J: S: Borgquist, J: J: Heijns en

P: Fockens.

Woensdag den 8: December A=o 1784:

Land vergadering gehouden ter

Comptoir Havoeko aan ’t Fortres

Zelandia.

Present:

Bernardus van Pieuren

Den wel Edele Gestrenge Heer

Admiraal en veld= overste mitsg:s Gouverneur

en Directeur dezer Provintie Amboina.

M:r Daniel Jacob Blondeel

Den onderkoopman en Hoofd dezes Districts

:s en sert:s van Bltie mitge ferdaal der Iongij tot Wijnan d Johannes de Bourghelles

Christiaan Hoffmann

Den Casteels opperchirurgijn

Johan Michiel Berner

Luitenant Militair

_=o van de Arthillerij

Thomas Maanus Streck

Thenus Maartensz: Kulk

Equipagie op zigter

Johan Sigbrand Borgquits

vaandrig Militair

Johan Jurgen Heens en

Pieter Fockens

_=

Nevens alle de Jnlandse Regenten van dit District en daar

ondergehoorende teramse Negorijen

Aaunringkelijk bedeelde den Edele Heer Admiraal aan de Leeden

en Regenten, deese vergadering belegd te hebben, om na de alou„

„de asuntie, van kennis van Zaken, die zo wel Comp:s belangen in ’t

bijzonden