closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

C: Hoffmann, J: M: Berner, P: M: Streck, P: M:

Kulk, J: S: Borgquist, J: J: Heijnsen F: Fockens,

Zaturdag den 11: December A:o 1784:

Conferentie gehouden ten Comptoir

Hila aan t Fortres Amsterdam

present

Den wel Edele Gestrenge Heer

Bernardus van Reuren

Admiraal en veld overste mitsg:s Gouver„

neur en Directeur deser Provintie Amboina

Den Koopman en Hoofd deses Districts

Balthazar Smissaert,

p:s onderkoopman en secretaris van Politie,

mitsg=s fiscaal der Hongij vloot.

wijnand Johannes de Bourghelles,

Casteels opperchirurgijn

Christiaan Hoffmann

Luitenant van de Arthillerij

Thomas Magnus Streck

Theunis Maartensz: Kulk

Equipagie opzigter.

Johan Siabrant Borgquits

vaandrig Militair

Nevens de Regenten van dit District en de Oost Loehoe

absent

Johan Michiel Berner

Den Luitenant Militair

Johan Jurgen Heins

vaandrig

Pieter Fockens nevens

de Jnlandse Regenten van Liang, Caytetoe, Hiloelamma, en

Negorij Lima als zijnde in Expeditie mitsg:s die van Tha doende de

Exctirpatie op Hoeamohel

Dese bijeenkomst door den Edelen Heer Admiraal belegd zijnde

tot het hooren en afdoen van zodanige zaken als 'er door Re„

„genten of Jnlanders mogten worden voorgebragt, en tot het be„

ramen van zodanige ordres als de belangen van de EComp:e

en