closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

0

11

133

te qualificeeren in een te houdene vergadering met de Jnlandse Re„

genten van dit District het zelve na rijponderzoek te beslissen en

en af te doen, des mogelijk tot genoegen van Partijen, mitsgaders

daar van of van het getroffen accoord Een Acte te passeeren, door Par„

tijen en de Leeden onderteekend, waar van aan beide ieder een authen„

„ticq afschrift zal moeten worden verleend /onderstond./. Aldus

gedaan en Geresolveert dato en plaatse voorsz: /. was getekent/:

B: v: Heuren, B: Smissaert W: J: De Bourghelles

C: Hoffmann, I: M: Streck, P: M: Kulk, J:S: Borgquist

Woensdag den 22: December Ao 1784:

Hongij vergadering gehouden te

Amboina in ’t Casteel nieuw Victoria

present

Den wel Edele Gestrenge Heer

Bernardus van Keuren

Admiraal en veld- overste mitsg:s Gouverneur

en Directeur deser Provintie

Den p: onder koopman en Secretaris van

Politie mitsg=s Fiscaal der vloot

wimand Johannes De Bourghelles

Den opperchirurgijn van ’t Casteel

Christiaan Hoffmann

Luitenant Militair

Johan Michiel Berner

der Arthillerij

Thomas Magnus Streck

Equipagie opLigter

Theunis Maartensz: kulk

„vaandrig Militair

Johan Sigbrand Borgquits

Johan Jurgen Heins.

_=o

Pieter Forkens

Nevens de Jnlandse Hoofden der Corcorren en Orembayen

Door den wel Edele Gestrenge Heer Admiraal de vergadering

te