closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

Car

doesen

1.

ij

ƒ„

1784: den

1

9: Maart

J:

12

15:

_=o

26:

6: April

_=o

7:

12:

14:

4: Maij

_:

7

J=

8

_=o

13:

_=o

24.

26:

_:o

2 Junij

J=o

18.

_=o

29:

2 August

_=o

8

7 Septemb

J.

21:

J=

12

_

Ponden

Rond

Land

Acharp

scherp

Buskruijt

P=r Transport

1

7t

De Derde Togt na Hiela

twee Schooten gedaan voor Boegseer vaartui„

3:

gen van 2: lb Cal:

Een Schoot gedaan voor Boegseer vaartuijgen

1½:

om van Aila te vertrek

De Eerste Togt Naar Saparoua en Haroeko

twee Schooten gedaan voor de Post Hatuwano Een

2:

voor 1 lb en Een van 2: lb C=r

twee Schoolen gedaan voor Nussalaut voor boegseer

3:

vaartuijgen van 2: lb =r

ee Schooten gedaan voor Harecko op de Hoek van

3

Samet van 2 lb C=r

Een schoot gedaan voor Boegseer vaartuijgen om van

Haroeko te vertrecken van zijlb :

TTweede Togt na Saparoua en Haroeko.

Een Schoot gedaan voor Saparoua om Boegseer vaar„

12:

tuijgen van 2: lb =r

Een Schoot gedaan op Saparoua om Boegseer vaartui„

1/½:

„gen op ’t vertrek van 2: lb C=r

twee Schooten gedaan om Boegseer vaartuijgen van Haroe„

3:

koop de hoek van Samet van 2: lb: Caliber

twee Schooten gedaan tot verkenning van Een vaartuijg in

3

1

der Nagt bij de Passer Poetie van 2 lb C=r waar van en p=l Rosch

Een Schoot gedaan tot verkenning van de Post Ha„

Euwano in der Nagt

twee Schooten voor Bougseer vaartuijgen van Sa„

3.

paroua â 2: lb s=r

Een Schoot gedaan voor Haroeko om Bougseer

12

vaartuijgen van 2. lb lat:

Op de Togt na Manipa en Bouro

Twee Sein Schooten gedaan tot het verkennen van Een

3:

Cerams Jonk bij de Hoek van Roenie van 2: lb s=r

twee schooten gedaan voor ’t Eijland Amblauw om Boeg„

3:

seer vaartuijgen van 2: lb C=

Een Schoot gedaan tot verkenning van de Pantjalling de

Beschermer in der Nagt voor de Bogt Barrat van 2 ff=r

het geschut gevisenteert waar van 6: van 2 lb en 4:

11

van 1: lbl=r

3: Schooten gedaan op een groote Prauw voor Ambon

1

1

4 /½.

waar van een met scherp van 2 lb V=r

het geschut afgehaald ter Rheede Amboina waar van

4:

152:

13 p:s Nat bevonden 9: van 2lb on 4 van Een lb =

1:

5: Com

3 p:s

122½:

Sommarium

/:onderstond:/ Afgeslooten ter Reede Amboina den 26. September

Ao 1784

Drien

ren

139:

arboe„

ven

1: