closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1784:

den

De

27

Januarij

2 Februarij

17.

_=o

Maart

11

19

A=o 1784: /was geteekend:/ J: Livense.

Heeden den 5: October A:o 1784: Compareerde voor de

vaceerende Iustitieele Leeden

Jan Lievense, quartiermeester voerende ’s Comp:s

Pantjalling de Victoria, zijnde van Een Competente ouderdom

en van de hervormde Godsdienst, aan dewelke desselfs ommege„

melde Reek: van Buskruijt en Scherp de novo bij forma van re„

„collement duidelijk voorgehouden en afgevraagd zijnde of die op„

brengds in waarheid bestond, betuigde den recollant van Ja,

doende daar op den Eer in optima forma /onderstond:/ Aldus Gere„

colleert en beEedigt te Amboina aan ’t Casteel Nieuw Victoria

ter ord=e Raad kamer dato voorsz: /was geteekent:/ I: Lievense

/lager/ Jnkennisse van mij /geteekent:/ E: Mazel Secrt=s /inmargie

pe /: ons Present /geteekent / C: W: Schemering en L: Hoedt

Reekening van ’t verschooten Buskruijt

en Scherp op de Pantjalling de Beschermer voor het

Iaar Ao 1784

Eonlende hond

Land druij

Canbben

Eerste Togt naar Laricque

buskruijt Scherp

Scherp

„sen

ven

Een Schoot gedaan voor Lavicque om boegseer vaer„

tuijgen van 2: lbC=r

1

op het vertrek van Lavicque Een Schoot om boeg„

seer vaartuijgen van 2: lb f=r

De Tweede Togt naar Laricque

Een Schoot gedaan voor de Tappies Baeij om boeg„

Seer van â 2: lb C=r

14

D' Togt na Hila

Een Schoot gedaan voor Alang om boegseer vaar„

„tuijgen van 2 lb C=r

H: Schooten gedaan voor de Negory Lima om boegseer

vaartuijgen van 2: s=r

44

Transporteere

106

1781