closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1784:

20 Maart

_.

21:

T=

29.

1 Maij

_=o

D=o

10:

_=o

14

12: Junij

29

_=o

30:

23. Julij.

21. Aug=s

20 Septemb.

Ponden

Lond

Lang

Buskruit Scherp

scherp

Pr Transport

10½

½

een Schoot gedaan voor de Hoek van Seit van 1: lb C=o

het geschut geriesiteert waar van van 3: p=s Nat

bevonden 2: van 2: 1: v1: lb

De Toght na Haroekoen Saparoua

6:

het geschut afgeblaesen en daar mede verspilt

4: p=s Schooten gedaan voor Cabauw om Boeg„

6

seer vaartuijgen van 2: lb Calieber

Een Schoot gedaan onder Poelo Pombo voor boegseer

1/2:

vaartuijgen van 1 lb 7=r

twee, Schooten gedaan voor de baaij van Sapa„

1

roria om: boegster vaartuijgen van 1 lb C=t

De Togt van Saparoua na Haroeko

Drie Schooten gedaan voor de Hoek van Samet om

42:

boegseer vaartuijgen van 2: lb C=r

Haaste het geschut af en daar mede verspield

Twee Schoolen gedaan voor Amblauw om boegseer

3

vaartuijgen van 2: lb C=r

6:

het geschut gevisenteert 4 p:s nat bevonden van 2: lb C=r

58: scherpe Schoolen gedaan op 32: p=s vijandelijke

Corre Corre van de Papoe waar van 42: van 2: lb Cal

van Ll

van 2 lb

van 2l

42

15

en 16: van c C:r voor Amblauw

71

va ij

van 52/76

het geschut afgehaald waar van 2: p=s nat bevon„

3„

„den van 2: lb C=r

voor het Comptoir Bouro het geschut afge„

haalt 4: p=s nat bevonden van 2: lb C=r

129 p:s 58 p:s 15 p:s 14

l

Summarium

Daar van het Scherp 42: Rond van 2: lb Cal: en 16 van 1: lb C: 15:

Lang Scherp van 2: lb Caliber 11. p:o druijven van 2: lb C=t 3: p:s Druijven

van 1 lb C=t /onderstond:/ Afgeslooten Ter Rheede Amboina den 2 octo„

„ber Ao 1784:. /was geteekent:/ C: Cristiaanse.

Heeden den 5: October Ao 1784: Compareerde

voor de vaceerende Leeden uijt den Achtbaren Raad van

Justitie des Casteels Nieuw Victoria in Amboina

Christiaan Christiaanse, quartiermester en gezag„

hebber

druy

ven

141

Cardoe„

„sen