closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een

20:

December

d=o

20.

26:

d=o

3: Januarij

Ao 1784:

_=o

1785

145:

Aan Den wel Edele Gestrenge en Agtbare Heeren

Ternardus van Reuren

Admiraal en Veld: Overste, mitsg=s afgaande.

en

Adriaan de Sock, aankoomende

Gouverneurs en Directeurs deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge en Agtbare Heeren

De needrige Teekenaaren hebben de Eere uwel Edele Gestr: en

Agtb: Eerbiedig te berigten dat zij het Jongst alhier van Batavia

over Java g'arriveerde schip het Buijten Leeven gevisiteerd heb„

„ben, en bevonden het zelve diep te gaan voor 20: voeten en agter 21 voeten.

Waar mede in vertrouwen van aan de intentie Uwer wel Ed: Gestr:

en Agtb: voldaan te hebben wy de eere aanmatigen ons met alle ver„

schuldigde eerbied te noemen /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge en

Agtbare Heeren /:lager:/ uwel Ed: Gestr: en Agtb: onderdanige Die„

„haaren /was geteekend:/ I: M: Kulk en M: Hoedhap / inmar„

„gine:/ Amboina den 11. Febr: A:o 1785:

eekening van ’t verbruijkte Buskruijt in de

Pantjalling D: Vriendschap A:o 178 2/5: So op Samarang

als op de Reijse naar Amboina

Ponden, Snaphaan pistore

Cardoes

Buskruijt

pattroo pattroo

papier

nen

nen

vellen

Blaasen de stukken aff daar meede verbruijkt„

6:

d=o ons handgeweet off en maakten ’t zel=

zelve schoon verbruijkt.

3:

9:

Twee p=s Schijn Schooten voor onse Iol dewel„

ke aan Land was â 2: lb Caliber

2

Laaden onse stukken met Scharp als meeden

ons hand geweer

8

3:

9

Transporteere

6.

5: