closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

7

16: Ianuarij

T:

_

19

20:

26

29:

_o

G

30

2:

februarij

30

d=o

d=o

8:

d:o

d=o

9:

d:o

d=o

10.

d=o

——

12:

d=o

_

_o

_

1781

_

_o

Cardres

Snaphain Pistoo

Ponden

Papier

Pattroo pattroo

Bus.

vellen

„nennen

kruijt

6:

3

8

9

PTransport

viesenteerden onse stukken en bevonden

5

8:

dezelve nat te zijn verspeld

blasen, de stukken aff en maakten de zel„

5.

5

ve Schoot verspild

Twee schijn Schooten â 2: lb Caliber door dien

1:

2

wij ons dreg verlooren

blasen met handgeweer aff en maakten 'tzel

6:

12:

„ve Schoon verbruijkt

Twee Scheijn Schoten a 2: lb Caliber voor

1:

2:

’t Schip Buijten Leeven

_=o

drie Schijn Schooten à 2:„

3

1½.

’t schip buyten leeven

Een Schijn schoot o2: lb

1.

t Schip Buijten Leeven

keerden kruijt verspild

4:

de

presenteerden onse stukken en bevonden

5.

zelve niet te zijn verspild

9:

drie schijn schooten â 2: lb:-Caliber voor 't

schip Buijten Leven maar ontdeckte

het zelve den geheelen dag door niet. verbruijkt

e

1½.

Ses scheijn Schooten ofv vuuren te moogen

zien van Laricque dan wel

van ’t schip buijten Leeven hadden Een Lan

6

3.

„tharen van de top van 12: tot 5: uur

binnen de hoek van Alang twee Schein

Schooten à 2: lb: Caliber om

Een vaartuijg om te boegseeren terwijl

men geen tschuijt habden

2.

2

visenteerden onse stukken bevonden see„

ven p=s nat te zijn verspild

7

1

Somma

lb

60 p=s 21 p:s 9 rel: 33

/onderstond:/ Jn de Pantjalling D' Vriendschap ter Rheede Amboi

na den 12:' Ffebruarij A„o 1705: /waegeteekend: J: P: C: Duijsterwald

Op Heeden den 15: Maart Ao 1785: Compareerde voor de vaceerend

Leeden van den Achtb: Raad van Justitie dezes Casteels Nieuw Victoria

en Amboina den opperstuurman en Gezaghebber van de hier ter Rheede

seggende Comp: Pantjallinge d’ vriendschap Pieter Christiaan

Duijsterwald, denwelken de ommestaande kruijteeekening

de nove bij forma van recollement voorgehouden zijnde, 2o bllif:

dezelve daar bij ten vollen presisteeren, en legde vervolgens ne

de