closeTerug naar inventaris

Transcriptie

149

laten gepubliceert en g’affigeert /onderstond:/ Gegeeven te Amboina

in ’t Casteel Nieuw Victoria op ’t Eijland Leijtimor desen 31:

Maart Ao 785: /was geteekend:/ B: V=n Pleuren en A: d:

Bock /:ter zijden stond:/ sComp=s groot Zegel gedrukt in Roden

Lacque /:en daar bij geschreeven :/ Ter ordonnantie van welmeld wel

Ed: Gestr: Heeren Gouverneurs en Directeurs benevens den Raad

Reeckening van ’t verschooten Buskruijt en Scherp

178 2/5:

op de Chialoup de Batavier in de Jaaren

't: Jaar

Ao 1784.

op de Hongij en Expeditie Togt in

druij Cardoe

Lang

Bonden Rond

sen

ven

Burkruit scherp

scherp

het geschut afgeblaesen en daar

1. Novemb:

1784:

6.

meede verspilt

het geschut afgehaldt 3: p=s nat be=

_=o

27:

6

—„

„vonden van 3: lb Caliber

Ter Rheede Amboina het geschut

14. December

afgehaalt 3 p=s nat bevonden 2: van 3: lb:

48

en 1: van Een p=r Caliber

De Toght naar Bouro

Ter Rheede Bouro het geschut

10 Januarij

1785:

afgehaalt 2: p:s Nat bevonden.

4:

van 3: lb Caliber

Summarium

295

/onderstond:/ Afgeslooten ter Rheede Amboina den 15:

Maart 1785: /was geteekend:/ Pieter Meijnne.