closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72

2:

3

4

4

3

37

Comp

4:

1

1

2

1

4

157:

vraageboek

N. Gest: de 6: mesis Psalm boeken

Predicboek Bijbels

Comp in Compp

Comp in Comp Comp in Comp

CompesCompe

Contp in Comp

Comptin Comp

P=r Transport.

87

8

6.

195

78

12

105 21

8

17

37

6:

Nakoe

„6:

1

1

1

11

3

1

kuang

6

1

Hoekorila

1

2

2:

—.

Emma

2:

2

2

4:

Liaharij.

1

2:„

1

2:

Roetong

1

1

5

6

Hoeloemoery

6

1

1

2

3

1

way

1

1

1

7

7

4

4

Smal

1

1

1

Soelij

1

1

4

4

1

Pas Bahuala , K: hoetoemoerij

1

8

6„

2:

2

4.

4

Roematiga

1

1

1

2

Noessanve en Latoehalat

6

1:

1

1

3

15

Hative en Tawiri

2

2:

Mardika Soija en halong

1

3:

1

Ioa Ema

1 1

1

1

De Samen 9 14 9 22 14 9 155 33 141 133 92 46

wijl wij alles zo als de Kerk en School bij onse gedaane visite ge„

steld was, hebben opgegeeven vlijen wij ons aan uwe wel Ed gestre Agtb:

losselijke oogmerken en ordres alsmeede aan onzen plichtt voldaan te

hebben derhalven leiden wij uwel Ed: Gestr: en Agtb: het zelve op het

needrigsten aan de onderschrijven ons met alle verschuldigde eerbied en hoog

aohting /was geteekend:/ H: Snethlage H: A: V: E: A: S: en I B: queljo

penatuwa.

Aan den Wel Edelen Gestrengen Heer erruusn

Admiraal en veld= overste mitsg=s Gouverneur

en Directeur deeser Provintie

Rebiaa Sishaser

3

3

1

4