close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0339

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72

2:

3

4

4

3

37

Comp

4:

1

1

2

1

4

157:

vraageboek

N. Gest: de 6: mesis Psalm boeken

Predicboek Bijbels

Comp in Compp

Comp in Comp Comp in Comp

CompesCompe

Contp in Comp

Comptin Comp

P=r Transport.

87

8

6.

195

78

12

105 21

8

17

37

6:

Nakoe

„6:

1

1

1

11

3

1

kuang

6

1

Hoekorila

1

2

2:

—.

Emma

2:

2

2

4:

Liaharij.

1

2:„

1

2:

Roetong

1

1

5

6

Hoeloemoery

6

1

1

2

3

1

way

1

1

1

7

7

4

4

Smal

1

1

1

Soelij

1

1

4

4

1

Pas Bahuala , K: hoetoemoerij

1

8

6„

2:

2

4.

4

Roematiga

1

1

1

2

Noessanve en Latoehalat

6

1:

1

1

3

15

Hative en Tawiri

2

2:

Mardika Soija en halong

1

3:

1

Ioa Ema

1 1

1

1

De Samen 9 14 9 22 14 9 155 33 141 133 92 46

wijl wij alles zo als de Kerk en School bij onse gedaane visite ge„

steld was, hebben opgegeeven vlijen wij ons aan uwe wel Ed gestre Agtb:

losselijke oogmerken en ordres alsmeede aan onzen plichtt voldaan te

hebben derhalven leiden wij uwel Ed: Gestr: en Agtb: het zelve op het

needrigsten aan de onderschrijven ons met alle verschuldigde eerbied en hoog

aohting /was geteekend:/ H: Snethlage H: A: V: E: A: S: en I B: queljo

penatuwa.

Aan den Wel Edelen Gestrengen Heer erruusn

Admiraal en veld= overste mitsg=s Gouverneur

en Directeur deeser Provintie

Rebiaa Sishaser

3

3

1

4