closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Door den E Heer Johan Adam Schilling opperkoopman ene

„cunde dezer Provintie gecommitteerd; hebben de ondergeteekende Justitieele

Leeden met den koopman en Fiscaal Lambertus Janszoon Haga

verzeld van den Rooij en respective Wijkmeesteren, na het Jaarlijks gebruik, g

„schouwdt 'S Heren wegen, Bruggen. &Wmp;=a en dezelve bevonden in het algemee

zuiver, schoon, en wel, en ieder Huis met de bepaalde water- Banboezen, voor

de onverhoopte Brand, voorzien

vervolgens zijn mede gevisiteerd en geprobeert de hier aanhanden zijnde

Brandspuijten en toebehoren, en zodanig ontdekt dat die op zig zelfs wel Comptee„r

en goed zijn, maar de ketel van de eene Brandspuijt lekt, dog met weinig mo

„te han hersteld worden en de Slang van die zelfde ketel, met nog een Slangsa

de eene Brandspuijt, noodwendig moet vernieuwt worden, dan ofschoon de

spuijten wel met geen Compleet voldoende forcie, het water uitwerpen zoo is

zulx nogtans voor het merendeel toeteschrijven aan de slangen, die door Sieperen

des het namate van het heilsame het welk daar in legt op gesloten ten uijtter

„ten word vereischt, dat speedig voorde onbequame slangen nieuwe vervaardigt,

en deze zoo wel als de overige oude, goed geteerd en bestelt, mitsg=s geconserveert me

„den; de voorschreeven Brandspuijten &=a berusten op de Equipagie werff, waar

bij en weezen zijn

p:r Ledere Brand Emmers

200

„Brandhaken, en

2

4: Ladders, alles in een zeer goede staat

Bij de Arthillerij

130: Ledere BrandEmmers, daar van

80: bequaam,

10: reparabel, en

40: onbequam

Jn ’s Comp:s Slave quartier

24: Brand Emmers, daar van

14: bequam.

10: reparabel„

4: Brandhaken, en

4: Ladders, in een goede staat

Hier