closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0

168

Crrespondentien

De najaarse Corsespondentien zijn gering

5343:

waar van de Briefen overgaan - -

de Bandase Ministers zullen over het oogluijkent tollereeren der Ambonse

swervers onderhouden worden

dewijl zulx klaar gebleeken is

Deserteurs

Van deserteurs valt niets te melden

400:

Dienaaren.

Eenige persoonen in dienst aangenoomen

383:

andere daar uijt ontslagen

Twee soldaaten tot Metzelaars gechangeert

en de gagie van eenige absente afgeschreeven

Twee Mattroosen van ’t scheepje de Jonge orangeboom agterhaald

385:

en afgestraft

4

den kriba van Laricque Iahn is overheelen

386:

die plaats met den Boekhouder Samnel Adriaansz: vervuld

den Seriba van Hila Ouman door den Assistent Breemen vervangen

387:

insteede van den zieken Pedanto heeft men 7: Lofmeijer tot substitut van den

Fiscaal aangesteld

388.

Den Zergeant Johan Pieter Reever is met den titul van Commandeerent zerg:t

389.

en word H: H: Ed:s te voorkoming van een vandel voorgedragen

Den Boekhouder Brnsz: heeft den Eed als gesw: Clercq afgelegd

390:

en Een Corporaal is tot zergeant bevordert

391.

de gagie van den onderkoopman Bernard heeft met den dag van zijn komstlours genomen„

392:

de gagie aan den overleeden Timmerman Tomasoa te veel verstrekt Saparona

te rug gereekent

het getal van die in het Hospitaal geleegen hebben gesteld

396:

bij de Lijst die g'inserreert word.

de Notities der overleedene en vertrockene Dienaaren gaan over

397:

verte