closeTerug naar inventaris

Transcriptie

349:

169

Generale Monstering.

de generaale Monstering gedaan

§ 395:

’t getal der Dienaaren genoteert

en de korte sterkte ginserreert

Geld Zaaken

de Caleulative bereekening der benoodigde contanten word g’'inserreert

317:

rd:s 125000:— welke wij noodig heeft g’eijscht

318:

de Nagulen zijn op 1100: bharen bereekent, schoonse op 15: â 1600: begroot zijn

om de voldoening van Pajement en duijten word versogt

319:

van ’t Leproosen Capitaal is rd:s 800:„ â deposito g'accepteert

320:

de Rapporten der Geld Cassa gaan over

321:

r0: 285: 42: op wissel gaccepteert

322

de dupplicaat wessel gaat over ende Memorie word g'inserreert

„3—.

segagieerdens.

De gegagieerdens versoeken om de Continuatie hunner rustgagie

398:

het getal word gespecificeert

399:

Suarnisoen of Militairen

de Generaale sterkte der Militairen die primo plan 892: koppen uijtmaken gaat over

355:

Met het Manuurceeren word voortgevaaren

356:

Hongij Togt

den Heer Gouverneu is van intentie de Hongij en Expeditie Togt rondsom Ceramte doen

378

de bekenijssingen zullen als dan gereguleert worden

379:

Huijsselijke Bestellingen

De prijs der Rijst is bij Biljet op rd:s 70: ’t Last bepaald

350

vervolg