closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Muijsseline Gestellingen

den Chinees Tan Taijkong na Bouro Gerelegeert.

§ 351:

te Residenten zijn gelast aan die, welke overvaaren een pas te verleenen met be„

„kentstelling der naamen

352:

op de vertooning van den Casteels opperchirurgijn Hoffman

353:

zijn denzelven eenige Jngrediensten tot bereiden van salven verstrekt

Savi Cultuure.

De Jatij Bosschen verdienen geen aanhaling

305:

dog zullen te Bouro en Manipa door Twee Timmerlieden g'examineert werden

Inkoop

Den Jnkoop werd bedeelt

290:

Inen Afschrijvingen.

De Jnen Afschrijvingen genoteert en gespecificeert

331:

aan de Hoofden van drie verongeluk te kruijs orembaijen ieder rd:s 50: toegelegd

332:

Inlandse Zaaken

Een ingelost vrouws persoon van Hoelalieuw is na Haar Negorij gezonden

§364:

en het Losgeld tot rd:s 60: Haroeko aangereekent

dat er klagten teegens den Radja van Nussanwe zijn ingebragt blijkt bij de

voorjaarse advisen

365:

dezelven is verandwoording afgevordert

heeft uijtstel versogt

7:

dog is op de begeerde van den Heer afgegave Gouverneur de novo g'ordonneert

en heeft den 12: Julij aan die ordre voldaan

zijn schriftuur is bij de Leeden ter Lectuurs rondgezonden

366:

en den 3: Aug:s daar op gedisponneert

367.

mitsg:s de klagten bevonden en hoop van saamgeraapte Lasteringen te zijn

den Radja verboden zijn ondergestelde iets meer op te leggen dan zijn Jnstructie permitteerd

368

en de Negorijs ingezetenen om weder eenige ongegronde of oude klagten in te brengen

369:

mitsg:s dezelve geordonneert om reeden daar toe hebbende zulx intijds te doen

Vervolg