closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§286.

n een twee maste Bark word

tmoedig versoek gedaan

§ 287.

omeede om twee Jollen

175

te vinden zijn.

Een, Twee Maste Chialoup 'T Bataviaas Welvaaren.

welke op de laaste Togt na Bouro en Weer om veel geleeden

heeft is leken moet gevisiteerd Werken.

Vier Pantjallings als

De Beschermer welke vervlakt dient te werden.

Victoria nog sterk en hegt

Delft, lek

Vriendschap insgelijxlek en moet op strand.

Een Schouw

Groot Schuijt

Land d=o en

Vier Tollen bij de Vaartuijgen.

Voor dat wij van dit Chapiter aftreesen, Vinden wij ons verpligt

uW Hoog Edelens Eerbiedig te versoeken, om in steede van

de Chialoup de Batavier, met een ander Twee madte Bark:

voorsien te werden, welke een Last poort heeft, die alhier aller

nodigst is, om de houtwerken van Bouro /:zoo voor het Zee hoofd

als de Arthillerij:/ aftehaalen en over te voeren.

Ook om de Gunstige voldoening van de op onsen Eijsch bekend ge„

stelde Twee Zollen alhier noidsakelijk benoodigt voor de Chia

„loup en Pantjallings vermits de Chialoup ’t Bataviaas

Welvaaren een dergelijk kieltje verlooren heeft en een ander

per het schip de Vriendschap ons toegezonden op Banda

aan