closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een Berigt van den staat der

selve gaat over

1307:

De Tomainen verhandelt

§308.

ERendement der Verpagting

g’insereert

180

dog terwijl van de in A:o pass=o aangeplants 1280: maar 274: in

het laeven zijn gebleeven volgens het berigt van den Zergeant Posthou„

„der te Loehoo genoteerd bij onse Resolutie van den 31: Augustus

en onder de bijlagen deeses overgaande; zo durren wij ons niet vlijen

dat van deese Jongst aangepoote mede iets zal opkoomen, wij zul„

„len het egter niet laten ontbreeken aan gepaste recommandatien

zoo aan Posthouder te Lochoe als aan het Hoofd van Hila

Begonnen zijnde uw Hoog Edelens Hlands In„

komsten te vertoonen, zullen vrij hier laten volgen.

De Sagten en Domainen, welke

order ult=o Augustus weeder verpagt zijnde, met ten anderen

gerendeert hebben Rd„s 15611: of rd„s 804: minder dan in het ge„

passeerde Jaar, blijkens het ondervolgende verdement.

Dit Iaar

A=o 178 2/5: A=o 178 5/6: meerder minder

De Arak en Saguweer R:s 6700: 6170: : d„s rd„s 610: —:

stads Herberg.

26: 26: —: —„

'T Hoofd Geldder Chineesen

580: —„ 600: 11: —„

95:— 138 —„

--

40: —:„

slagten van ’t Beestiaal

1185: —„ 1200: —-„

De Topbaan

5: —„

Inkomende en uijtgaande Regten 5945:—„ 5870: —„ —: —„ 75:—:

1780:—:„ 1610: —:„ —: —„ 175:—:

Htazaar

Rd„s 16415: 1rd„/ 15618: rd„s 56: rl„s 860:

Eene.