closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ons

186

steld, om ze tegens de restanten bij de

Boeken te confrontieren en te dienen

van zijn berigt in schiptis.

§328 De Neootie Boeken van

De Negotie Boeken de Ao 176¼:

gexamineert en de verschilling

A=o 170¼: na de ordre geconfronteerd en g’examineert

vereevend

zijnde is het berigt daar van op den 10: deeser inge„

komen waar uijt wij eerbiedig aanhaalen dat alle de

verschilling, execpto die van het Guarnisoen reeds gere„

dresseert zijn, volgens een berigt gedient ter sitting van

den 15: August„s E: L:

6336:

De lasten van het afgeslooten Boekjaar 178/5:

D0 Lasten van ’t Boekjaar

178 2/5. hebben de Memorie gesur

hebben het daar voor bij de memorie van menage

passeert.

gestelde gesurpasseert met ƒ 33911:— 8: na dekorte„

ring van zoodanige waar omtrend

daar bij geen gewag werd gemaakt

het kort vergelijk der Lasten en

gelijk dit neevens de generaale Lasten en

winsten g’insereert.

winsten in vergelijk teegens het voorige

boekjaar werd aangetoond bij het ondervolgende

kort vergelijk der lasten en winsten van

A=r