closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

A=o 178¾: tegens die van Ao 178 7/5:

De Telagnentlijks Lasten bedragen in dit boekjaar 178 2/5

En hebben in anno pass=to gesommeert

Dus bedensalte aan maller Lesten

De Winsten bedragen in dit Jaar 1785:

17:

14842:

ƒ

—:

En hebben in anno pass=o gerendeert.

31373.

3: 4:

Dus dezen Jaede minser

ƒ

Mlands Jnkomsten

Hebben in dit Jaar afgeworpen - - . -

ƒ38481:2:12:

En waren in anno pass=to maer

35852:11:12:

Teld aan meerder Jnkomsten

11:

2628

Reekening van agtb opgetelde Wissels

Heeft in dit Jaar gerendeert

14

758:

Teld aan meerdere Jnkomsten, en agio

En in anno Passato niets

De meerdere Jnkomsten, en agib aangetelde Wissels van de mindere winsten gesubstraheerd,

toonen aan dat dit Jaar door mindere winsten naedeeliger is geweest dan a:o passato

De meerdere Lasten bij de mindere winsten genoomen doed zien, dat dit boekjaar noedeeliger is ge„

„weest dan in anno vergangen ten betraegen van

De Generdele Lasten over de gantsche Provintie van Am„

bon bedragen in dit boekjaar 178 2/5.

ƒ 244738:

7: 12:

Dog hier van gesubstraheert werdende als:

Het opbouwen der Nieuwe Fortificate

werken tot van deze drie eerste posten word

ƒ 25125

8:

bij de memorie van menagie geen speciaale mentie ge„

De Fraiven oorlogs ongelsen

maakt, terwijlde laeste zedert H: H: Edelh: orbre van On„

22:10:

23: xber: 1755: altoos Batavia is aangezel

Kruijs en Expebitie

_o

kend, dog nu ingevolge Hoogst derzel„

2021: 17:—

„ver marginaele dispositie op de bevin„

Intrestreeft op diverse Capitalen

ding den Negotie boeken de zes Gouvernerpents de

ƒ316„19:12

A=o 174 3/81 onderde gesamentlijke lasten moeten afgeboekt worde

33485.

4:

Deze van de gesamentlijke Lasten afgetrocken werdende

„toord aan dat de Lasten niet meer bedragen als

ƒ 211253:

8.

Bij de Memorie van Menagie zijn voor alle de ordinaire Lasten gesteld

ƒ 177342

Hier uijt blykt dat de ordinaire Lasten op zig zelfs de memorie

van menagie surpasseeren

ƒ33911: —:8:

zo meede het Generaal vertoog tn zijn omstande te zien bij het

Sener

8

1.

ƒ 244738.

239228:

16530:

3387:

7:

12.

6:12

5:12

6:4

aal

13143:

18653

5510:

1

8.

1:8: