closeTerug naar inventaris

Transcriptie

187

Generaale Verthoog Ae Aanni en de

Lasten en Winsten Getrocken uijt de afgeslotene Negotie Boeken,

deeses Gouvernements d’ A„o 178 7/5: Geconfronteert tegens die van A„o 178:¾:—

met Aanwijsing, waar uijt de vermeerdering en vermindering haaren

oorsprong genoomen heeft, Namentlijk.

Amboina Aan ’t Hoofd Casteel.

De Lasten hebben in dit Boekjaar off 178 1/5:

14:

178372

bedragen met intrekking der Intrest penningen,

176008:

4:

Enn in A„o 178¾.

2364: 10:

Ey alzo thans meerder

ƒ

Daar en tegen hebbende winsten en inkomsten

item Reekening van Agio opgetelde wissel in

ƒ 54082: 14:8:

A„o 178 7/5: gesommeert

67225: 15:

En in A„o 1784: aan winsten en inkomsten

Dus dezen Jaare mindere winsten

13143: —: 8:

De meerdere Lasten bij de mindere winsten en in„

„komsten item Reekening van Agio opgetelde wis„

„sels, te zamen genoomen toonen aan dat dit Gouver„

„nement meerdere nadeelen heeft gehad dan ’t Jaar

van ƒ 15507: 10: 8:

bevoorens of A„o 178¾: een bedrage.

Anders op zig zelfs.

ƒ 178372: 14:—:

Lasten hebben in A„o 178 2/5. bedragen

De

En de winsten en Inkomsten item Reekening van

54082: 14:8:

Agio opgetelde wissels maar afgeworpen

ift gehad . . . . ƒ 124289:19: 8:

Zo dat Ambon meerder Lasten dan winsten he

Saparoua

17161: 4:12.

De Lasten die in A„o 178¾. beliepen

17622: 2:12:

Hebben in A„o 178/5: sommeert

460: 18:

Dus Jongst minder.

570: 14:8:

De winsten op de verstrekte soldijen zijn dit jJaar got ƒ

549: 1:8.

1

En hebben in A„o 178¾. afgeworpen

21: 13:

Gevolgelijk in dit Jaar meerder winsten

439: 5:

Transporteere