closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P:r Transport.

5:

439:

Alzo dat dit Comptoir dezen Jaare in vergelijk van

A„o 178¾: naadeeliger

En op zig zelfs.

17622: 2:12:

Door dien de Lasten in A„o 178 7/5. bedragen.

En daar en teegen de winsten maar

570: 14:8:

J=s Saparoua Jongst Een Lastpost Geweest

van ƒ 17051: 8: 4:

Hila

De Lasten die in dit Jaar 178 4/5. bedragen

14773: 3: 12:

zijnde A„o 178¾: groot geweest

16251: 5: 4

Dus thans minder.

478: 1: 8:

2540: 3: 8:

De winsten en Jnkomsten die in A„o 178¾: beliepen

3225: 3:12:

Bedragen in ’t Jongste boekjaar

Dus Jongst meerder

685: —:4:

De meerdere Lasten en meerdere ovinsten te zamen genomen

doet zien dat dit Jaar in vergelijking van A„o 1784:

voordeeliger is

ƒ 1163: 1: 12:

Anders

De Lasten beloopen

ƒ 14773: 3:12:

En de winsten en jnkomsten

3225: 3:12:

over zulks heeft dit Comptoir Jongst deb:Comp:s gekogt

11548:

11

Haroeko

De Lasten hebben in A„o 178 1/5: of Jongst bedragen

1

7925: 7:12.

Jn het verleeden Jaar of A„o 1784: maar

7315: 3

Dus thans meerdere Lasten

610: 4: 12:

De winsten hebben in A„o 178 4/5: opgeworpen

382: 16:12:

En in het boekjaar 178¾: zijn dezelve Geweest

249: 15:4:

over sulx deesen Jaare meerder

ƒ 133: 1: 8:

waar uijt blijkt dat dit Comptoir in vergelijk

d' A„o 1784: voordeeliger is een bedrage

van ƒ 477: 3: 4:

Anders.