closeTerug naar inventaris

Transcriptie

188

Anders; op zig zelfs.

De Lasten bedragen

7925:

7:12:

Een de winsten op de verstrekte soldijen en en verde

„biteerde Rijst

382: 16:12.

waar uijt blijkt dat dit Comptoir een Lastpost

voor D'E: Comp: blijft: van

11:

7543

ƒ

Laricque

De Lasten bedragen in A„o 178 3/18: off Jongst

1

7797. 1:12:

bij in A„o 1784: zijn geweest

7917: 3:8:

Dus zijn de Lasten dezen Jaare minder

ƒ

1: 12:

120

De winsten van dit Boekjaar 178 2/5: tellen

400: 6:12.

by hebben in A„o 178¾. gemonteert

278: 14:4:

Dus dezen Jaare meerder

121: 12.8.

zo dat dit Comptoir in vergelijk van A„o 1784:

voordeeliger is

ƒ 241:14: 4.

off anders en op zig zelfs

De Lasten bedragen

ƒ 7797: 1:12:

Eyde winsten

400: 6:12:

Gevolgelijk is dit Comptoir een lastpast voor d'E: Comp:

van ƒ 7396: 15:

Bouro.

De Lasten in A„o 178 4/5: zijn opgelopen

ƒ.

tot

8299: 17:—

En in A„o 178¾: beliepen dezelve maar

8264: 5:4„

ovrr zulx nummeerder.

35: 11:12:

De winsten van A„o 178 ¾: rendeeren

1

187: 10:—

En hebben in A„o 178 4/5. maar bedragen

140: 4:„

dus minder

47: 6:—.

waar uijt Consteert dat dit Comptoir deesen Jaare

eene meerdere veragtering heeft dan A„o pass„o

82: 17: 12:

f

off anders en op zig zelfs:

De Lasten zijn

8299: 17:—„

de winsten van het opgeld op de verstrekte soldijen bed:n maar„

140: 4:

waar uijt blijkt dat dit Comptoir een Lastpoot voor d'E: Comp: blijft - - - van