closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Manipa

De Lasten die in A„o 178¾: beliepen

1:

ƒ 7311:

hebben in A„o 178 4/5. of Iongst: bedragen

9948

12

Dus dezen Jaare meerder

2636

7

De winsten hebben in A„o 178 4/5: bedragen ƒ355:6:4:

En de Jnkomsten

118:16:—

474:

2: 4:

En in het Boekjaar van A„o 178/4: hebben de win„

„sten eenlijk bedragen.

409.

17:12:

Dus aan meerder winsten en inkonsten

64:

Alzo dat dit Comptoir in weerwel der meerdere

winsten en Jnkomsten in vergelijk van A„o 178¼. egter

nadeeliger is, een bedragen van

ƒ 2572:

Off anders en op zig zelve.

de Lasten beloopen Iongst

9948:

12:

1

En de winsten en Jnkomsten

409:

17:12:

zijnde dit Comptoir op zig zelfs dus een laastpost

van

9538:

De Genevaare Lasten over de Gansche Provintie van

Amboina, hebben in dite.

Boekjaar 178 4/5: bedragen

ƒ 244738:

7:12:

En in ’t Boekjaar van a„o 1784: waaren dezelve

239228:

6:12:

Dus in dit Iaar meerder

1

5510:

Daar en tegen hebben.

de

Generaale winsten en inkomsten iten Ree„

„kening van agio opgetelde wissels in a„o 178 7/5: opgeworpen,

54082:

14:8:

En in het Boekjaar van A„o 1784: bedroegen dezelve wel

67225:

15:

alzo Jongst minder

13143.

Daar door heeft het Gouvernement van Amboina in

dit boekjaar van A„o 178 2/5: in tegenstelling van A„o 178 3/4:

eene veragtering ondergaan

van

ƒ1865:3:

1

19

6

3.

1„

1:8:

8:

G

12:

8:

2