closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Anders op zig zelve.

De Generaale Lasten hebben in A„o 178 1/5: bedragen

244738

En de Generaale winsten en Jnkomsten item Reek:

van agio opgetelde wissels

5408 2

zo dat ’t Gouvernement van Ambon voor d’ E:

Maalschappij op zig zelfs een Lastpost is gebleven

En in Comparatie tegens de Memorie van Menagie

De Generale Lasten die daar bij zijn bepaald.

of

1

177342:

zyn in dit Boekjaar 178 4/5: geklommen

tot

244738:

over zulx meerder.

De winsten en Jnkomsten die daar bij gecalculeert zij op ƒ

66000:

54082.

14.

Hebben in dit afgeloopen boekjaar maar bedragen .

over zulx minder

waar uijt blijkt dat dit Gouvernement zo aan meerdere Lasten

als mindere inkomsten in tegenstelling van ’t daar voor bepaalde

veragterd is

tot

De Generaale Restanten die onder ult„o August: 1784:

4:

18:

bedragen hebben

504990:

ƒ

592001:

zijn ult„o Augustus 170 2/5: Groot gebleeven

1: 8:

5

En alzoo dezen Jaare meerder

Terwijl de Crediteuren welke in a„o 170¾: bedragen

111918: 18:12:

hebben ƒ179706: 9: —: Jongst vermindert zijn tot ƒ

De Generaale Lasten in ’t Boekjaar van A„o 178 1/5:

zo aan ’t Hoofd Casteel als op de Buijten Comptoiren

en posten Gevallen bedragen met intrekking der

Jntrest: penningen volgens Haar Hoog Edelheedens

g’Eerde marginale aanteekening op de bevinding

der Amboise Negotie Boeken van A„o 1777/80

7:12:

244738:

1

En de winsten en Jnkomsten maar

ƒ4082. 14:8:

„dan voordeelen

7

Dus aan meerdere Lasten

6:12:

De Lasten hebben in ’t Boekjaar 178¾. gerendeert ƒ 239228.

15:

67225:

En de winsten en Jnkomsten

Dus zijn de Lasten, de winsten en inkomsten toen te boven gegaan

welke gedetraheert werdende van die van deesen Jaare doet zien dat de

nadeelen in vergelijk van a„o 178¾ thans meerder zij

7:

14

12.

8

7: 12.

8:

109

ƒ 190655:

13: 4:

67:396:

7: 12

11917: 5: 8:

79313: 13: 4:

87010: 3: 4:

190655: 13: 4:

172002: 11:12:

18653: 1: 8: