closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 178 /5: Meerder

In A„o 178¾.

Lasten

Minder

/5

in A„o 170.

3074

938:19:8: ƒ

14:12.

1

8:4. ƒ205735

17:–ƒ

ƒ218693

P„r Transport

3:8:„ 120: 1:12„

7917:

1:12„

Laricque.

7797

Door een mindere benoodigtheid van

materialen tot de gebouwen is

deese minderheit toegekomen

Bouvo

35

11: 12:

8299: 17:-„ 8264:5:4„

Door het verstrekte aan een meerder

aantal van bonnelingen

tot hun noodig voedsel en ver„

„bruijkte metzel steenen, ten

dienste van ’t aldaar nieuw

aangetelde fort en ’t ijzerwerk

tot de vlugtpoort van dat fort geem„

„ploijeert, is deeze meerderheit veroor„

„zaakt.

Manipa

9948:—:12„ 7311: 1:-„

2636: 19:12:

Door een meerder aantal

van dienaaren tot de

bezetting van de op nieuw

aangelegde post te Zawai te

weege gebragt.

Seedt.

244738„ 7:12„ 239228 6:12„ 1059 1: 4:„

5647: 6:4:

Het minder van ’t meerdere afge„

tot 239228:6:12:

1059: 1: 14:

„trocken zijnde

Toond aan dat de Generaale Las„

„ten in a„o 178 /b: die van A„o 178¾:

te boven zijn gegaan een mon„

5510: 1:„

588: 5:

„tant van

ƒ

Hantoning.