closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19:12:

2:

191

Mantoning van ijder der voorscweevene Lastsreekeningen

op hun zelve, met de reed

enen van

dezelver vermeerdering en ver„

„mindering in A„o 178 /5: bij vergelijk

tegens A

178¾. als

in Anno

in Anno

A„o 178 2/5:

Meerder

178 /5:

178¾:

minder

Rand Zoenenord

ƒ50025

168ƒ

49365:. 8.4ƒ

ƒ 660: 8: 4:

Deze meerderheid heeft haere souree„

door eene meerdere verstrecking

van Randzoenen aan den majoor en

hoofd des Militie alhier alzo denzelven

in anno passato niet meer genooten

heeft als een kapitain, hem daar en

tegen in dezen Jaare toegelegd zijn

die van Een opperkoopman, item aan

meerder aantal militairen met ’t

schip De Zilvere Leeuw voor Ban„

„da aangebragt dog alhier verbleven

zijn, wijl e geene geleegendheit tot

derzelver versending na der

„waarts geweest, is

Onkosten Ordinaire

19609:15:12„

20924:—.8„ 1314: 4:12„

door eene mindere afschrijving van

onbeq: goederen en gereedschappen

veroorzaakt.

Onkosten Extra Ordinaire

4691: 16:

3242: 16:-„

1448:19:—

Hier toe heeft alleen de van Batavia

aangereekende Extra Consumtie

aan den presenten Heer Gouverneur

Adriaan de Bock, gecontribueert

ƒ1704:10:8: terwijl ’t overige gedeel„

„te is te wege gebragt, door ’t in damp

vervlogene buskruijt tot Eer schooten op.

de voorstelling van welmelde Heer

Gouverneur en dat meerdere verconsu„

„meerde Eptra Consumptie op de Hongij en kruijt

expeditie is verschoten.

Transporteere

ƒ74327: 7:4: ƒ

73532: 4:12:ƒ 1314:4:12ƒ 2109: 7:4: