closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P:r Transport

Fortificatien

door eene meerdere afschrijving van

materialen, tot ’t voeren ban de wal der

der Bastions dezes Casteels item het opmet„

selen der fondamenten van ’t Gouvernement„

&amp:o deeze meerderheit te weege, ge„

„bragt.

Timmeragie en Reparatie

Hoofdsakelijk geresulteert door eene

meerder afschrijving van materialen

en mineraelen tot ’t opsetten van een val„

„brug voor de Landpoort van ’t Casteel

T Hospitaal

Het minder Cureeren van 17: kopp den

in anno passato in dit Gasthuijs ge„

„leegen hebben is oorsaak van dezemnderheit,

Condemnatie en Confiscatie

te weege gebragt door een meerder aantal

van gecondemneerdens zo hier als ten

Comptoir Bouro.

Onkosten van Comp: Lijfbijgenen

Aan het vermeerderen van Agt hijf bijgenen

in dezen Jaar ingekogt is deeze meerderheit

toe te schrijven.

Onkosten van sComp:s Chialoupen

en minders vaartuyjgen

veroorzaakt, door een meerdere verstrec„

„king van Eqnipagie behoeftensen mineralen

ransporteere

Meerder

178 /5:

In anno

In Anno

minder

178¾:

178 /5.

2109: 7: 4:

4:12

1314

ƒ74327:7:4: ƒ 73532: 4:12:

3289:13:12:

25125:—.8„ 21835: 6:12„

1538: 9:12:

2752:2:8:„ 1213:12:12„

231:

4:

1978:10:4„

1747:6:4:„

85: 10: 8:

1963: 4:8:„ 1877:14:-„

100: 8:

942: 7:4:„

1042:154„

1276: 16:4:

5303:4:12„

6580: 1:-„

ƒ113537:17:4: ƒ106683:—:8ƒ 1545:8:12:ƒ 8400:5:8:8