closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13:12

9.12.

5.8: :

8:

P„r Transport

Onkosten van Schepen

Deze meerderheit is te attribueeren aan

eene meerdere verstrecking van Randsz

ten gouvernement samarang aan de

opvarende Manschappen van ’t schip 's

Buijten Leeven, en de aan dien bodem

gedane noodzakelijke repatatien en die

van ’t scheepje De Jonge orangeboom.

Inlandse Soldijen

Hoofdzakelijk geresulteert door het afster„

„ven van veele Leermeesters die de hoogste

gagie gewinnen hebben en het aanstellen

van andere in derzelver plaats met

deminst winnende gagie, Conform

’t daar toe beraamde reglement van

bevordering der, dienaaren

Scheeps soldijen

Geresulteert uit de swaare belasting welke

de scheeps overheeden van ’t schip 'T Buijten

Leeven heeft moeten opgelegd worden,

wegens het geene bij de uijtleevering van

dien bodem bedorven en te kort is bevon„

„den en meerders verstrekte gagie aan de

manschappen van dien bodem en die van

’t scheepje de jonge orange boom.

Land Soldijen

zijn gedaalt om dat veele der Dienaaren

hunne gagie niet opgenomen hebben

Transporteere

192

A„o 178:45:

In

Meerder

In

A„o 178¾

Minder

A„o 178 4/5

5: 8:

8400:

ƒ113537.17.4ƒ 106683:—:8:ƒ 1545:8:12„

1:

2469.

1304: 9:-„

3773:10:—:

491: 5:8:„

6905

3: -„

17:8:„

6413:

5332:7:8:

1792: 9:12„

7124:17:4:„

„105526:19:—: „ƒ107801: 6:8:„ 2274: 7:8„

ƒ 236377: 1:— ƒ 224486: 8:12: ƒ4311: 1:12 ƒ 16201:14:—: