closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P:r Transport

Frainsen Oorlogs Onkosten

De diminutie hoofdsakelijk toegekomen

door de Batavia versondene sipai„

„se militairen, en eene minder versteec

„king ten lasten dezer Reekening.

Kruijsen Expeditie Ongelden

Door eene mindere verstrecking van vansz:

:r aan de manschappen die tot de

bekruijsing op de rebelleerende

Cerdmise en Noekoes gesinde,

g'emploijeert zijn, is deese dimunitie uijt

gewerkt.

Reekening van Schenkagie

Niets ten laster deezer Reekening

verstrekt..

Intrest Reekening

Door eene meerdere verstrecking van

Jntressen op de bij DE: Comp: b deposito

staande Capitalen is deze meerder

„heid te weege gebragt

De Generaale Lasten tellen

Het minder van ’t meerder

afgetrocken

Poond dat de Lasten in ’t Boekjaar

van A„o 178 7/5: meerder zijn geweest

dan in anno 178¼: een bedraa„

„ge

van

17:

En

In.

In A„o 178 /5

Meerder.

A„o 178 7/5.

A„o 178¾:

Minder

14.

1.12. ƒ 16201

8:12.ƒ

4311:

1:-. ƒ 224486

ƒ236377:

5816:18:-„

-

5794: 8

22: 10:

6

888: 9:8:„

8„

2910.

2021

51:15.8:„

51:15:8„

6316: 19:12„

5962:12:-„

354: 1:12:

239228:6:12ƒ 11045: 14:12: ƒ 16555: 16:12:

244738:7:12:

ƒ 239228: 6:12:

11045: 14:12:—

ƒ 5510

1:

Accordeert,

5510: 1: —: