closeTerug naar inventaris

Transcriptie

193

Aanwijsing van Generaale Winsten en Inkomstene van

ieder Comptoir met de Reeden waar door dezelve vermeerdert

en vermindert zijn in het boekjaar van 178 4/5. bij Comparatie tee„

„gens die van A„o 17813: als

ij A„o 178 /5:

opkomstenr

e

winsten

A„o 178¾: Meerder Minder

A„o 17878:

6:8. ƒ63010: 13:— ƒ 14121: 6:8ƒ

ƒ48889.

Te Amboina aan ’t Hoofd Casteel

Hoofdsakelijk te weege gebragt om dat

in dit Jaar wenng leiwaten zijn aange„

„bragt en boven diende meeste daar van

verrot en verstikt zijn geweest, en mits

dien ook minder advancen behaald hebben

dan die in A„o pass:o zijn aangebragt.

21: 13.—.

1:8.„

549

Saparoua

148„

570.

Deze minderheid gecouseert om dat in deesen

Jaare geen provisie voor Contant ver„

„kogt zijn gelijk anno passato plaats

gehad heeft

685:—:4:

3:8:

2540.

3225:

3:12:„

Hila

uijt een meerderen verkoop van Zagon boo„

„men uijt de Loehoese bosschen en verkoop van

provisie, dan ’t Jaar bevoorens is deese meer„

„derheid voortgevloeit.

133: 1:8

15:4„

249:

382: 16:12„

Haroeko.

Deese meerderheid is toe te schrijven dan eene

verstrekking van soldijen, en verkoop

van provisie dan ’t Jaar bevoorens.

278:14:-

121:12:12.

400:6:12„

Laricque

Hier meede is het aloeven geleegen.

187:10:—:„

47: 6:-„

4::„

140:

Boura

Door het drossen van Een 'sComp:s Lijfbijgenen veroorzaakt:

64: 4:8:

17.12„

409:

474: 2:4„

Manipa

Daar eens meerde verstrecking van soldijen

aan de bestellingen te weege gebragt. -

Teldt

ƒ 54002:148 ƒ 6725:15: ƒ 14160:128: ƒ 1025:12:—:

Transporteerb.