closeTerug naar inventaris

Transcriptie

winsten

en Inkomsten

Anno 178 /5

A„o 178 /4:

A„o 178 /5:

Minder

Meerder.

14168:1280ƒ 1025:12:—

:15

ƒ

67225

P:r Tramport

ƒ54082:14:8

Het minder van ’t meerder

54082:14:8:„

1025:12:

met

gedetraheert

zo blijkt, dat de minsten en inkom„

„sten deesen Jaare minder zijn ge„

ƒ13143: —:8 ƒ 13143:—:8: Accordeert

„weest dan„j A.o 178¾.

Matoonining van de Generaale winsten en Inkomsten op

haar zelven en de Reeden waar door dezelve vermeerder ten ver„

„mindert zijn in A„o 178 2/5: bij vergelijk van A„o 178¾: teweeten

In A„o 1784/5:

In

Anno

minder, meerder.

A„o 178¾:

178 4/5:

Land soldijen, wegenst op

6554:1:ƒ 4339:198ƒ

1:8

ƒ2214:

geld op ieder gulden Etc:

Door eene minder verstrecking van

soldijen aan dit hoofd Casteel, is deese

diminutie te wege gebragt. -

winsten op diverse uijt de Negotie

Pakhuijsen voor Contant ver„

418: 8:

3785: 5:12„ 3366:17:12„

„kogte Coopmanschappen

Deese vermeerdering is ontstaan door

een grootere verkoop van provisien

uijt ’t Negotie Pakhuijs -

winsten van diverse uijt ’t ’s Comp

kleede winkel p:s publicq: vendu„

26109:17:-„ 17266:7:4„

8843: 9:12„

„tie verkogte Lijwaeten

Door eene mindere verkoop van Leiwae„

„den dan A„o bevoorens, en ook om dat de in

deesen Jaare aangebragte meest nat

en vertot uijtgeleevert zijn. -

De Generaale Inkomsten van

Pagten 's Heeren Geregtigheid, en

Jnkomsten des Loehoeneesen za„

35852:11:12.

38481: 2:12„

„gou bosschen en Poeloetikos

2628.11.—

door.

Transporteerb