closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8.11—

194

f

In

In

178. 2/5.

1.

Anno

178 1/5:

A„o 178¾:

minder

meerder

P:r Transport

21606:

6:18 ƒ 3046:19:—

ƒ3323: 19:12

71883:

7:07

Door de meerdere ingekomene pagtpen„

„ningen van 'sComp: Lomainen en verkoop van

Lagon boomen uijt de Loehoeneesen

bosschen grooteren debit van Zegels, item,

758:14:12:

758:14:12„

Reekening van agioopgetelde wissels

21606:

6:12 ƒ 3805:13:12:

Geldt

71883

179

ƒ54082:14:8

3805:13:12:„

3 het minder van ’t meerder afgetioken net„

54082:12:8:

Doet sien dat de winst reekening in deesen

17800:13:—.

17800:13:

17800:13:

Jaare minder rendeert dan bij A„o pass:o

Accordeert:/

De Nadeelige posten op deze Reekening af„

ƒ 4891:16:8:

„gesz: bedragen in dit Boekjaar of 178 7/8:

Daar dezelve in A„o 1784: maar beliepen

4657: 12:8:

tot ƒ 234: 3: —:.

Dus dezen Jare meerder nadeelen

Dat nadeel bij de in deesen Jaare minder

behaalde winsten g’addeert weesende, toond

aan dat de winst Reekening in ver„

met ƒ 17834:16:—

„gelijk van A„o pass:o vermindertt is

Bij het voorenstaande, den staat der Provintieran Amboina

teegens het Boekjaar van A„o 178 ¾: geconfronteert zijnde, zo volgt hier onder

ook, Een vergelijk van de Lasten en winsten voor zoo verre als dezel„

„ve bij de memorie van Menagie bepaald zijn te wee„

„ten.

De Generaale lasten deese s Gouverne„

„ments zijn bij de memorie van mena„

„gie d’ A„o 1755: met alle de buijten Comptoi„

ƒ177342:—:

„ren pepaald op

Die Transporteere