closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pr Transport

En in dit Boekjaar van A„o 178 4/5: bedua„

„gen dezelve met intrecking der Jntrest

penn: tot ƒ6316: 19: 12: volgens Hun

Hoog Edelens marginaale dispositie

op de bevinding der Ambonse Negotie

9

Boeken van A„o 177/80:

zo dat dezelve de bepaling surpasseeren

De generaale winsten en Jnkomsten dee„

„ses Gouvernements zijn bij Even

gewaagde Memorie bepaald

Terwijl de winsten en Jnkomsten deeses

Gouvernements en die de Buijten

Comptoiren gerendeert hebben

Overzulx minder dan ’t daar

voor gestelde

De mindere winsten bij de meerder„

„ke Lasten gaddeert toonen aan dat

dit Gouvernement in vergelijk van

het daar voor bepaarde een verag„

„tering heeft

Dog wanneer men hier bij verge„

„lijk den staat van A„o 1764: toen de

meerdere Lasten de memorie van

menagie te boven gingen

Dan blijkt dat het Gouvernement

van Amboina, dezen Iaare

eene meerdere veragtering heeft

ondergaan dan in A„o 178¾:

op

ƒ 177342:

244738: 712:

ƒ

66000:—

54082:14:8:

Aantoning.

67396: 7:12:

11917: 5:8

van 79313:13:4

60660:11:12:

ƒ 18657.

1:8: