closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

4:

195

Hantoning

der Restanten van de Respective

A„o 178/5: vermeerdert zijn, Namentlijk,

Comptoiren en hoeveel dezelve in

In A„o 178 4/5:

Restanten. in

in A„o 178 /5: A„o 178¾: Minder, Meerder.

ƒ 49753: 4:—

De Amboina,

ƒ465606:4: ƒ 415853: —.ƒ

11835:15:8:

Saparona

35004: 2:12„ - 23168: 7:4:„

4041: 14:—:

Hila

21311: 1:-„ 17269: 7:-„

Haroeko

3810: 10:8:

17593: 1:8:„ 13782: 11:„

Laricquee

14312:11:-„ 12335:8:4:„

1977: 2:12:

Bouro

22475: 1:-„ 10549: 1:8:„

„12925: 19:8:

Manipa

15699:—:4:„ 12033: 3:4:„

3665: 17:—

„.-„

Gelat

ƒ592001: 1:8 ƒ 504990:18:4:

ƒ87010: 3:4:

Het minder van ’t meerder

Gesubstraheert met

504990:18:4:

Toond aan dat dezen Iaare in

vergelijk van A„o 178¾: d'restanten veb„

Accordeert ƒ 87010: 3: 4.

met ƒ 97010:3:4:

„meerdert zijn

Aantooning waar in voorsz: Restanten, zo van ’t Hoofd

Casteel als de Respective buijten Comptoiren, op zig zelfs

bestaan, teweeten

Aan 't Hoofd Casteel vrieumw Victoria

59469: 17:4.

D:s 18021550:

Aan diverse munt specien

10500:

Ducaten Goude Ned:s over: 2000: stux: voor 't Gouvernement

Banda aangebragt,

23760:

Ducatons Niemw gecart=n 7200: „s met ’t schip vzilverseem

de Negorij Loija staat nog ten agteren

234 7/40: - 774:15:4.

aan inlospenn:

ransporteere

8: