closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 343:

De najaarss Correspon,

dentien zijn gering

Waar van de brieven overgaan

de Bandase Ministers zullen

over het oogluijkent toltereeren der

Ambonse Swervers onderhouden wor.

„derd.

dewijl zulx klaar gebleeken is

van Vreemde Natien 8344:

heeft men hier niets vernoomen

dan eenige Gerugten van den Zebel

Noekoe.

§345:

Do Particuliere vaartuijgen

worden genoteerd.

de Correspondenden met de na„

buurige Gouvernementen gehouden, zijn zeedert onse

laaste submisse gering, wij bidden de brieven onder de bijlagen

uw Hoog Edelens aller eerbiedigst aan en noteeren

alhier nog dat wij de Bandasche Ministers mn het

vriendelijke zullen moeten onderhousen over het oogluij

kent tollereeren der Ambonse Swervers in hunne

Provintie, wijl de blijken hier van te klaar aan den dag

koomen; zijnde nog onlangs Twee Jnlanders van een Ban„

das vaartuijg weg geloopen opgevat, bij ondersoek bevon„

den ginter onder de Marines in dienst genoomen te zijn, door

welke handelwijse Wij buijten staat gesteld werden, het

geduurig deserteeren der Inlanders uijt hunne Negorijen

met kragt teegen te gaan

van

Vreemde Naten hebben wij tot hier

toe niets vernomen, alleen de gerugten van den Lebel

den Tidors Prins Noekoe ontrusten ons en zullen

uw Hoog Edelens door den Eerst geteekende bij zine

secreete letteren vertoond werden.

De Particuliere vaart en

Handel die in dit Gouvernement gedree„

„ven Werd met

5:

Van de

plaatsen

vaartuij

de Lijster

De vorde

„tien ver