closeTerug naar inventaris

Transcriptie

216

5: Chialoupen van Twee masten

1:

Een. d=o

6:

Pantjallings

14:

Ciampangs en

12

Opgeboeijde orembaijen blijkens het gewoone Jaar„

van de daarimeede en van andere

plaatsen hier aangeweest hebbende

lijx Rapport, het welk onder de bijlagen deeses overgaat,

vaartuijgen getreeven handel gaan„

de Lijsten over

met een lijst van zodanige vaartuijgen als in dit Jaar

of Zeedert P=mo September A=o pass=o tot ulto Au

„gustus deeses Jaars van andere plaatsen hier zijn

aangeweest; waar uijt Uw Hoog Edelens des ge„

„lievende kunnen beschouwen, wat togten die boodems

gedaan hebben en wat handel daar mede gedreeven is.

§346.

Fortificatien en sebouwen

moeten wij uw Hoog Edelens aller eerbiedigst ver„

De Vorderingen aan de Fortifico

„toonen, wat vorderingen, 'er in den tijd van Een Jaar gedaan

tien vertoond.

zijn, te weeten.

Te voering van de wal van het Bastion utregt voltooijo

= Zeelandia _:o

de voering van

De dito van de Batterij Orange

d=o van t. Bastion Hollandia met dies April

De val brug met dies steene Hoofden.

Een Brandspuijt huijsje bij het Quartier de Funsamen

„ten van het Gouvernement of het Blok bij het

plan