closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 362:

het getal dier ongeluckige aan„

geteekent

§363:

De ziel beschrijving is gedaan

en de Samentreckinggaat over

het Getal daar uijt aangetee„

pent

§364:

' maandsen rd„s 95: 44:8: onder het Hoofd van Saparoua

als buijten Regent.

De reekenning bij ons voorm besluijt ingelijft, toond weede

aan dat het getal der ongelukkige ten Eijlande Molanen

bestaat in 24: koppen Zo mans als vrouwen en Een Man„

slaaf tot hun oppassing

Inder ultimo Junij na de ordre en risantie gedaan

zijnde de.

Ziel Beschrijving zo onder het hog„

Casteel als de buijten Comptoiren; zoo vereeren wij ons de

Samentrekking derselve onder de bijlagen te lasen over„

gaan en daar uijt in deesen te noteeren, dat er in weesen zijn be

vonder 45218: koppen Teweeten.

3643: Comp„s Dienaaren met hunne vrouwen kinderen

weduwen en Lijfeijgen

1234: Burgers als eeren

1351: Chineesen vooren

38829: Jnlanders booven

135: Armen en Weesen

25: Leeproosen

45218: koppen te samen als gesegt

hier meede genadert zijnde tot

het

Een

H

S0