closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het Hoofd

de

en over

zijn be„

even

Een, ingelost vrouws persoon van

Hoelalierw is na haar Negorij ge„

sonden.

in het LosGeld tot rd„s 60: Navor

ko aangeteekent

dat er klagten tegen den §365:

Rasjer van Nussanive zijn aangebragt

glijkt bij de poorjaerte Adssisch

denselven is verantwoording afge

dert

vo.

heeft uijtstel versogt

dog is op de begeerte van den Heer

afgeane Gouverneur de noof

g'ordonneert

en heeft den 12: Julij aan die on„

dre voldaan.

§366:

zijn schriftuur is bij de Leesen

der Lectuure rondgaan

220

het Hoofdeel der

Inlandsche Zaaken vinden wij

ons gehouden uw Hoog Edelens in eerbied te be„

rigten, dat wij op den 4: Junij hebben beslooten Een door sa„

parouashoofd Beth, onder zijn klijne hongij inge„

lost geroofd vrouwsperzoon van Hoelalieuw voor

rd„s 60:, weeder na haar Negorij te Zenden en ’t Comptoir

Haroeko die penn: aan te reekeren:

Het zal uw: Hoog Edelens uijt onse voorjaar„

ge eerbiedig letteren gebleeken zijn, hoe dat teegens den

hoofd Regent van Nussanive Anthoni de

Toijso diverse klagten zijn ingekomen, waar op wij hem

voldoende hebben laden verantwoorden; op den 17: Iunij ver„

sogt denselven eerst, om uijtstet, om daar aan te voldoen.

en dit konde wij hem mits zijne indispositie niet weij„

deren dan dewijl den Heer afgegaane Gouverneur van

Reuren begeerde, dat zulx voor zijn vertrek moeste

geschieden, hebben wij gem: Radja van Nussanive, dit ook

g’ordonneerd, wanneer op den 12: Iulij bij een ampel

schriftuur aan ons besluijt quam te voldoen.

Een schriftuur te uijtgebreijd om Twee of drie dagen

met attentie te konnen geleesen worden weshalven.

wij resolveerden het bij de Leeden te laten rondgaan

Dit